Duurzaamheid

We zijn toegewijd aan het runnen van een duurzaam bedrijf om langdurige voordelen te bieden aan onze werknemers, klanten, de omringende gemeenschap en het milieu. We upgraden onze productiefaciliteiten voortdurend om de energie-efficiëntie te verhogen en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Onze duurzaamheidsmeter

● Ons bruto waterverbruik in het jaar 2014-15 met 19% verminderd ten opzichte van het vorige fiscale jaar
● We hebben ons gevaarlijk afval in het jaar 2014-15 met 80% verminderd ten opzichte van het vorige fiscale jaar
● Aanhoudende status van 'Zero Liquid loss' uit gebouwen
● Minimale uitstoot van broeikasgassen door te voldoen aan 95% van onze stroombehoefte met schone energie die wordt opgewekt uit onze eigen interne aardgascentrale
● Verhoogde grondwaterstanden op onze locatie door actieve en passieve grondwateraanvulling via een fabrieksbreed regenwateropvangsysteem

Milieu, Gezondheid & Veiligheid (EHS)

Veiligheid op de werkplek

Onze benadering van Safety First wordt gedreven door ons EHS-beleid, doelstellingen, actieplan en strategieën voor veiligheidsbeheer. Onze werkwijze is in lijn met het OHSAS 18001:2007 managementsysteem. We hebben onze Recordable-Incident-Rate in het jaar 2014-15 met 46 % verlaagd ten opzichte van het vorige fiscale jaar.

Brandveiligheid

Brandveiligheidsactiviteiten worden uitgevoerd om mensenlevens te beschermen en het risico op letsel en materiële schade door brand te minimaliseren. Onze productiefaciliteit en apparatuur worden geïnspecteerd, onderhouden, bezet en geëxploiteerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en geaccepteerde normen voor brandbeveiliging en veiligheid.

Beroepsgezondheid

Om onze medewerkers de best mogelijke bescherming te bieden, heeft EPP strikte richtlijnen ingevoerd op het gebied van gezondheidsbescherming, arbeidsveiligheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). We passen een passende reactie toe op beroepsziekten en verwondingen.

Milieugezondheid

We zijn toegewijd aan het bereiken van uitmuntendheid in het uitvoeren van milieuvriendelijke praktijken bij onze productie van flexibele verpakkingen. EPP beschikt over een milieubeheersysteem (ISO 14001:2004). Onze EHS-doelstellingen met betrekking tot de belangrijkste milieueffecten hebben betrekking op de emissies van onze locatie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de lozing van het milieu en het storten van afval. De bedrijfsomgeving wordt onderhouden in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving. Ons nummer van de luchtkwaliteitsindex (AQI) valt binnen de bevredigende band die door overheidsinstanties wordt gebruikt. Meer dan tweederde van ons pand is bedekt met weelderige groene flora.

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid van EPP

We zetten ons in om bij onze bedrijfsvoering rekening te houden met milieu, gezondheid en veiligheid als integraal onderdeel en daarbij:
● We zullen letsel, een slechte gezondheid en vervuiling van onze werknemers en de gemeenschap voorkomen door veilige werkmethoden toe te passen.
● We zullen voldoen aan de toepasselijke wettelijke en statutaire vereisten die betrekking hebben op EHS-gevaren.
● We zullen meetbare EHS-doelstellingen en -doelen vaststellen en deze periodiek herzien om continue verbeteringen aan te brengen in de EHS-prestaties van de organisatie.
● We zullen onze medewerkers en andere belanghebbenden erbij betrekken en opleiden, zodat ze kunnen profiteren van de verbeterde EHS-prestaties van de organisatie.